Elsäkerhet – kontrollera dina elprodukter

När var det senast du kontrollerade dina elprodukter med https://elektrikeristockholmslän.se? Tyvärr är det inte många som har för vana att kontrollera sina elprodukter hemma. Nu för tiden är de flesta elprodukter väldigt säkra att använda men vid brister eller skador kan olyckor ske, därför är det viktigt att säkerställa att alla kablar är intakta och att allt fungerar som det ska.

Tecken på elektriskt fel

Tecken som kan indikera på elektriskt fel att hålla utkik efter är konstiga ljud, om en produkt börjat glappa, att en säkring går upprepade gånger eller att det börjar lukta bränt om en elprodukt. För att förebygga olyckor kopplade till el kan du checka in checklistan nedan för hur du kontrollerar dina elprodukter.Verktyg för elektriker

Checklista för elproduktskontroll

 • Är sladden intakt och sitter den på plats i stickpropp och produkt?
 • Har sladden några skador, missfärgningar eller tecken på skada?
 • Kläms någon sladd under möbler, bakom inredning eller dylikt?
 • Ligger någon sladd mot en varm yta så som glödlampor, ugnar, spisar, varmvattenledningar eller värmeelement? En sladd som ligger mot en varm yta kan leda till skadad isolering i sladden.
 • Har du någon sladdhög någonstans i bostaden så som bakom tv:n? Många försöker dölja sina sladdar vilket leder till stora nästen med sladdar vilket kan vara en direkt brandfara – testa online spel.
 • Har några produkter trasiga eller lösa höljen? Om så är fallet bör produkterna repareras eller bytas ut mot nya produkter vid stora skador.
 • Har du varma lampor i närheten av något brännbart material så som sänglakan eller gardiner? Värme + textiler är en direkt brandfara och den situationen bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Det går bra att ha en lampa på fönsterbrädan men se till att gardinen inte ligger direkt mot lampan.
 • Glappar någon lampa? Om du har en lampa som inte fungerar som den ska eller glappar kan det göra att sladden och lampan överhettas vilket kan medföra en risk för brand.
 • Är alla dina lampor avsedda för armaturerna de sitter i? Alla lamparmaturer ska ha tydliga anvisningar för vilken sorts lampa som ska användas. Följ alltid dessa anvisningar! Om du har en lampa med för hög belastning kan lampan bli överbelastad vilket kan riskera brand.
 • Är det dammigt bakom frys och kyl? Om du inte brukar dammsuga bakom kyl och frys kan det vara bra att göra. Damm på kompressorn och kylslingorna kan innebära en brandfara.
 • Har du några elprodukter hemma som har några år på nacken? Väldigt gamla elprodukter löper högre risk för att skadas och slitas ner. Därför är det bra att hålla extra bra uppsikt på dessa produkter.